ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Οι εργαζόμενοι στην aVIPharma αποτελούν σημαντικό συστατικό της κουλτούρας της εταιρείας. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προϊόντων, στην εξέλιξη της εταιρείας και στην καθιέρωση πρακτικών βελτίωσης της εταιρικής ταυτότητας. Στην aVIPharma ενισχύουμε την υψηλή αποδοτικότητα των εργαζομένων, αναγνωρίζουμε τις καλές πρακτικές και προσελκύουμε νέους επιστήμονες.

Οι σημαντικότερες δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι:

  • Επιμόρφωση και Εξειδίκευση
  • Αναγνώριση και Επιβράβευση
  • Εργασιακή ασφάλεια και Εξέλιξη