ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΦΟΧ

Όνομα Προϊόντος Ιστοσελίδα
Cardioxane ®
Dropizol®
Epistatus®
Jylamvo®
Proveblue®
Provedye®
Provendo™
Xaluprine®

Medicines for inborn errors:

Όνομα Προϊόντος
Ιστοσελίδα
Amargine®
Amzoate®
L-Citrulline
Sodium DL-3-Hydroxybutyrate

Φάρμακα που ΚΑΚ είναι η aVIPharma:

Όνομα Προϊόντος Ιστοσελίδα
Norbal®
Zortal®