ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης αναλαμβάνει την έρευνα, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών μελλοντικών συνεργασιών με ξένους οίκους για προϊόντα που βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης ή σε διαδικασία έγκρισης από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκου (FDA) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΜΕΑ). Σκοπός του τμήματος είναι η επίτευξη συμφωνίας αντιπροσώπευσης με τους ΚΑΚ για την αγορά της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και ευρύτερα.

Το τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης είναι επιφορτισμένο με την αναζήτηση συνεργατών επιπλέον για χώρες εκτός των γεωγραφικών ορίων Ελλάδας και Κύπρου, προκειμένου αυτοί να αποτελούν συνεργάτες για την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.