ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΟΡΑΜΑ-ΑΞΙΕΣ

Η αποστολή μας είναι η προώθηση και διάθεση τεχνολογικά βελτιωμένων φαρμακευτικών προϊόντων για ασθενείς που είτε:

  • ορίζουν «πολύτιμες σπανιότητες»
  • χρήζουν ειδικών αντίδοτων κατά της τοξικότητας της λαμβανόμενης θεραπείας.

Το όραμά μας είναι η πρόσβαση των ασθενών σε καθιερωμένες θεραπείες τεχνολογικά προηγμένες, οι οποίες υπηρετούν την εξατομικευμένη θεραπεία και φροντίδα. Οι αξίες μας είναι η καινοτομία, η ασφάλεια, η δεοντολογία, η διαφάνεια και η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Η επαγρύπνηση για την ασφάλεια των φαρμάκων που διακινεί η εταιρεία μας αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, που εφαρμόζεται προκειμένου να παρακολουθεί τα φάρμακα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Κυρίαρχος στόχος είναι η διασφάλιση του θεραπευτικού οφέλους από τη χρήση τους έναντι των πιθανών κινδύνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

VIDEO/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη της Διευθύνουσας Συμβούλου της aVIPharma Νίκης Ξενοδοχίδη, στα ΒΡΑΒΕΙΑ SALUS INDEX 2019