ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Η aVIPharma International ΑΕ εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της εφοδιαστικής της αλυσίδας μέσω της συνεργασίας της με το κέντρο διανομής της UNILOG ΑΕ, που αποτελεί σημαντικό συνεργάτη μας και λειτουργεί με όλα τα σύγχρονα πρότυπα “Καλών Πρακτικών Διανομής” (GDP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΕΑ). https://www.unilog.gr/el/