ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην aVIPharma επικεντρώνουμε τη δραστηριότητά μας στην διάθεση φαρμάκων υψηλής ασφάλειας για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών.

Εστιάζουμε:

  • στην καινοτομία
  • στην ασφάλεια
  • στην πρόσβαση στη θεραπεία
  • με γνώμονα τη διαφάνεια, τη συνεχή βελτίωση και την κοινωνική ευθύνη.

Η aVIPharma στηρίζει συλλόγους και φορείς ασθενών.

Η aVIPharma υποστηρίζει εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες