ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην aVIPharma φροντίζουμε το περιβάλλον μέσω του ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας.
Στις εγκαταστάσεις μας φροντίζουμε την ορθή απόρριψη υλικών, μέσω ανακύκλωσης χαρτιού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
Μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου είναι δυνατόν.