ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε ασφαλή, υψηλής ποιότητας φάρμακα, η ανάπτυξη των οποίων βασίζεται σε τεχνολογική αναβάθμιση καθιερωμένων δραστικών ουσιών στη θεραπευτική.

H aVIPharma International ΑΕ διασφαλίζει το σύστημα ποιότητάς της μέσω τριών διαφορετικών πυλώνων:

  • Πολιτικές aVIPharma (Quality Department)
  • Πολιτικές και Διαδικασίες των συνεργατών μας
  • Διαδικασίες – SOPs (Standard Operation Procedures)

Μέσω του συστήματος διασφάλισης ποιότητας η εταιρεία μας:

  • Εφαρμόζει διαδικασίες σχολαστικού ελέγχου όλων των προϊόντων σε όλα τα στάδια διανομής βάσει προδιαγραφών
  • Διερευνά όλες τις αποκλίσεις και ορίζει τις απαιτούμενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
  • Διατηρεί ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής, διερεύνησης και επίλυσης παραπόνων πελατών
  • Διατηρεί ένα μηχανισμό για τη διαχείριση ανακλήσεων παρτίδων από την αγορά