ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την υπεύθυνη διαχείριση των φαρμάκων μέσω υψηλής ποιότητας διαδικασιών που αφορούν την εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή στη φαρμακευτική αγορά.

Η εταιρεία μας έχει συμφωνία συνεργασίας για την εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή των φαρμάκων μας με την εταιρεία UNILOG ΑΕ.

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την υπεύθυνη διαχείριση των φαρμάκων μέσω υψηλής ποιότητας διαδικασιών που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση στη φαρμακευτική αγορά.

Η εταιρεία μας έχει συμφωνία συνεργασίας για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης με την εταιρεία Pharmassist ΕΠΕ.