ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Η επαγρύπνηση για την ασφάλεια των φαρμάκων που διακινεί η εταιρεία μας αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, που εφαρμόζεται προκειμένου να παρακολουθεί τα φάρμακα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Κυρίαρχος στόχος είναι η διασφάλιση του θεραπευτικού οφέλους από τη χρήση τους έναντι των πιθανών κινδύνων.

Προκειμένου η εταιρεία μας να εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας φαρμακοεπαγρύπνηση, συνεργάζεται με την εταιρεία Pharmassist ΕΠΕ, η οποία αποτελεί κορυφαίο εξειδικευμένο συνεργάτη μας. https://www.pharmassist-cro.com/

Ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας (επαγγελματίας υγείας, ασθενής κλπ), αναφέροντας ανεπιθύμητες ενέργειες συμβάλλετε ενεργά στην προσπάθειά μας να παρακολουθούμε στενά την ασφάλεια των φαρμάκων μας κατά την χρήση τους.

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που παρουσιάστηκε με φάρμακο της εταιρείας μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Απευθείας στην aVIPharma:

Απευθείας στη Pharmassist:

Οι πληροφορίες που αφορούν την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών είναι εμπιστευτικές και καταγράφονται ανώνυμα για τον αναφέροντα και τον ασθενή.

Περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών μπορούν επίσης να αναφερθούν από Επαγγελματίες Υγείας και από ασθενείς απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Για πληροφορίες σχετικά με την απευθείας υποβολή ανεπιθύμητων ενεργειών στον ΕΟΦ, ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral